Nhảy đến nội dung

Đội ngũ giảng viên quốc tế

100% giảng viên Khoa Khoa học thể thao, ngành Quản lý thể dục thể thao đều tốt nghiệp tại nước ngoài và đội ngũ giáo sư, cố vấn, cộng tác đến từ các quốc gia: New Zealand, Úc, Cộng hòa Séc, Nga, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, … Với những kinh nghiệm học tập và làm việc ở nước ngoài, nội dung kiến thức và cách truyền đạt của đội ngũ giảng viên, chuyên gia đến sinh viên trong các môn học sẽ hấp dẫn và mới mẻ hơn.

FE6C3B85-DE10-48EF-8E98-E2B45BDF18AE.jpg

Bên cạnh đó, các giảng viên đều có kinh nghiệm quốc tế trong việc thực hiện nghiên cứu ở nước ngoài và tham gia các hội thảo quốc tế tổ chức ở Việt Nam hoặc nước ngoài.

ICSS2023