Nhảy đến nội dung

Tổng quan về chương trình đào tạo

 

Khoa Khoa học thể thao

Chuyên ngành: Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện - Mã ngành: 7810301

1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

1.1. Giới thiệu ngành

Quản lý thể dục thể thao - Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện là ngành học ứng dụng các kiến thức, xu hướng kinh doanh - tiếp thị, tổ chức sự kiện và phương pháp quản lý thể thao để quản lý, kinh doanh và tổ chức các sự kiện thể thao, lễ hội trong nước và quốc tế.

1.2. Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp sẽ tìm thấy nhiều vị trí, cơ hội việc làm hấp dẫn trong các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội thể thao các cấp hay resort, khách sạn, các công ty truyền thông, sự kiện, … bao gồm:

- Giám đốc kinh doanh thể thao
- Chuyên viên tổ chức sự kiện
- Chuyên viên kinh doanh sự kiện – hội nghị – hội thảo
- Chuyên viên nghiên cứu thị trường thể thao
- Chuyên viên đàm phán tài trợ
- Chuyên viên quản lý phòng GYM
- Chuyên viên thiết kế, quản lý chương trình thể thao giải trí
- Chuyên viên quản lý du lịch thể thao, quản lý khu thể thao ở khách sạn và Resort
- Chuyên viên quản lý bán hàng thể thao
- Chuyên viên quản lý công trình thể thao, quản lý CLB thể thao ở trường quốc tế và trường đại học

1.3. Các điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Điểm nổi bật của chương trình đào tạo là được thiết kế theo hướng quốc tế hóa và mang tính ứng dụng cao. Với hơn 30% môn học chuyên ngành được dạy bằng Tiếng Anh bởi các giảng viên, chuyên gia quốc tế và hơn 50% môn học chuyên ngành gắn liền với thực hành thông qua quá trình học tập tại các Câu lạc bộ và doanh nghiệp có uy tín cao trong lĩnh vực quản lý thể thao, tổ chức sự kiện góp phần củng cố kiến thức đã học, rèn luyện tư duy và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Tính ứng dụng của các học phần còn được thiết kế theo hướng tăng dần từ cấp độ cơ bản đến khi sinh viên có thể tự lên ý tưởng, lập chiến lược, xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện và quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thể thao.

Khoa Khoa học thể thao đang có mạng lưới quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với 4 học kỳ thực tập thực tế tại hơn 50 doanh nghiệp thân hữu trong lĩnh vực kinh doanh thể thao, tổ chức sự kiện, truyền thông, các liên đoàn hiệp hội thể thao, … giúp sinh viên có điều kiện ứng dụng kiến thức vào thực tế và làm việc như một nhân viên thực thụ để trao dồi, học hỏi và tích lũy thêm những kỹ năng làm việc hiệu quả và hoàn toàn có thể đi làm ngay khi tốt nghiệp.

Ngoài ra, Nhà trường còn chú trọng xây dựng cơ sở vật chất hiện đại với các trang thiết bị tiên tiến, sinh viên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện được trực tiếp tham gia điều hành hoạt động các câu lạc bộ thể thao, tổ chức các sự kiện lễ hội và sự kiện thể thao lớn trong và ngoài trường như giải Futsal Châu Á, Fashion show “Son Sắc”, Giải Marathon quốc tế HCMC Techcombank Run, Pocari Sweat Run, VNG IRONMAN 70.3 Vietnam, đại nhạc hội EDM - Light up concert 2022 với hơn 4000 sinh viên tham gia, hội thảo quốc tế ICSS, …

2. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.

Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ & năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Chuẩn đầu ra được Trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên Website.

>> CĐR2015, CĐR2022

PLO1: Vận dụng các kiến thức về thế giới quan và nhân sinh quan, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước Việt Nam vào các hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện.

PLO2: Áp dụng các kiến thức về nghiên cứu khoa học để phân tích và đánh giá các vấn đề trong lĩnh vực thể thao và sự kiện.

PLO3: Sử dụng thành thạo tiếng anh (IELTS 5.0 hoặc tương đương) và kỹ năng thực hành tin học (MOS 750) để làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế.

PLO4: Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, tinh thần phụng sự tổ quốc, tư duy phản biện sáng tạo và khả năng tự đào tạo để thành công bền vững trong tương lai.

PLO5: Xây dựng kế hoạch quy trình tuyển dụng, định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho nền công nghiệp thể thao

PLO6: Thể hiện khả năng dự đoán và phân tích tài chính của một đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp thể thao thông qua các đặc điểm và nội dung của kinh tế thể thao và nguyên tắc của quản lý tài chính.

PLO7: Quản lý điều hành các thành phần đặc trưng (cơ sở vật chất, trang thiết bị, loại hình hoạt động, …) của một công trình thể thao để mang lại hiệu quả sử dụng cao nhất.PLO8: Tổ chức các hoạt động marketing cho tổ chức và doanh nghiệp thể thao thông qua việc vận dụng các nguyên lý và công cụ marketing vào thực tiễn quản trị.

PLO8: Tổ chức các hoạt động marketing cho tổ chức và doanh nghiệp thể thao thông qua việc vận dụng các nguyên lý và công cụ marketing vào thực tiễn quản trị.

PLO9: Thể hiện khả năng tập luyện (ít nhất 4 môn thể thao) và tổ chức giải đấu thể thao theo tiêu chuẩn của Liên đoàn, Hiệp hội thể thao thông qua các kiến thức về đặc điểm và luật thi đấu.

PLO10: Vận dụng các kiến thức về quản trị và kỹ năng chuyên môn để tổ chức các loại hình sự kiện: thể thao, văn hoá, xã hội, giải trí, …

 

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành: Quản lý thể dục thể thao chuyên ngành Kinh doanh thể thao & Tổ chức sự kiện - Mã ngành: 7810301

Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn

Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới, .... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình TOP 100 được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.

>> CTĐT2015, CTĐT2018

4. CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH 

1. Kinh tế học thể thao

2. Nguyên lý marketing

3. Giới thiệu ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện

4. Khía cạnh pháp lý trong thể thao

5. Quản lý thể thao đại cương

6. Quản trị nguồn nhân lực thể thao

7. Tài chính thể thao

8. Quản lý kinh doanh thể thao

9. Quản lý bán hàng trong nền công nghiệp thể thao

10. Quản lý CLB thể thao

11. Chiến lược và hành vi của các tổ chức trong thể thao

12. Tiếp thị và tài trợ thể thao

13. Hành vi người tiêu dùng trong thể thao

14. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản lý thể thao

15. Quản lý tổ chức sự kiện

16. Quản lý tổ chức sự kiện thể thao

17. Quản lý sự kiện xã hội

18. Sáng tạo sự kiện

19. Truyền thông đại chúng

20. Tiếp thị sự kiện

21. Học phần thực tập nghề nghiệp 1

22. Học phần thực tập nghề nghiệp 2

23. Học phần thực tập nghề nghiệp 3

CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN

24. Du lịch Thể thao và giải trí

25. Quan hệ công chúng thể thao

26. Quản trị thương hiệu 

27. Khởi sự doanh nghiệp

28. Thiết kế đồ hoạ

29. Nhiếp ảnh

30. Phương tiện truyền thông kỹ thuật số

31. Thiết kế dựng phim

32. Biên tập chương trình sự kiện

33. Đạo diễn sự kiên

34. Dẫn chương trình sự kiện

HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

41. Học phần tập sự nghề nghiệp

42. Khoá luận tốt nghiệp hoặc tương đương