Nhảy đến nội dung

Tổng quan về chương trình đào tạo

 

Khoa Khoa học thể thao

Chuyên ngành: Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện

1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

1.1. Giới thiệu ngành

Ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện của Khoa Khoa học thể thao – trường Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo của Đại học Michigan- Hoa Kỳ (top 17 thế giới), tham khảo chương trình đào tạo của các nước trong khu vực như Đại học thể dục thể thao quốc lập Đài Loan, Đại học Chulalongkorn -Thái Lan (top 60 Châu Á), Đại học Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quốc lập Penghu- Đài Loan, Đại học Burapha- Thái Lan.

1.2. Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp sẽ tìm thấy nhiều vị trí, cơ hội việc làm hấp dẫn trong các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội thể thao các cấp hay resort, khách sạn, các công ty truyền thông, sự kiện…bao gồm:

- Giám đốc kinh doanh thể thao
- Chuyên viên tổ chức sự kiện
- Chuyên viên kinh doanh sự kiện – hội nghị – hội thảo
- Chuyên viên nghiên cứu thị trường thể thao
- Chuyên viên đàm phán tài trợ
- Chuyên viên quản lý phòng GYM
- Chuyên viên thiết kế, quản lý chương trình thể thao giải trí
- Chuyên viên quản lý du lịch thể thao, quản lý khu thể thao ở khách sạn và Resort
- Chuyên viên quản lý bán hàng thể thao
- Chuyên viên quản lý công trình thể thao, quản lý CLB thể thao ở trường quốc tế và trường đại học

 

1.3. Các điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện của Khoa Khoa học thể thao – trường Đại học Tôn Đức Thắng đã xây dựng ngành học với 6 chuẩn quốc tế về chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ hội học tập và thực tập, môi trường học tập và nghiên cứu, cơ sở vật chất và các mối quan hệ quốc tế.

Thông qua, 4 kỳ thực tập nghề nghiệp, 50% các môn học mang tính thực tế cao, tham gia tổ chức các sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế, nhận học bổng nước ngoài, học tập với các giảng viên chuyên gia quốc tế, sinh viên sau khi ra trường hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất từ những nhà tuyển dụng quốc tế.

2. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.

Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ & năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Chuẩn đầu ra được Trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên Website.

>> CĐR2015, CĐR2018

2.1 Kiến thức chung: 

ELO1: Hiểu (understand) về thế giới quan và nhân sinh quan, đường lối chính sách của nhà nước, kiến thức cơ bản về pháp luật Việt Nam.

ELO2: Hiểu và vận dụng (understanding and applying) các kiến thức về nghiên cứu khoa học đặc biệt trong lĩnh vực thể thao.

ELO3: Sử dụng (capable of) tốt ngoại ngữ và năng lực thực hành tin học tương đương trình độ ngoại ngữ IELTS 5.0, và chứng chỉ quốc tế theo chuẩn MOS.

2.2 Kiến thức chuyên môn:

- ELO4: Hiểu biết (understanding) lịch sử hình thành, và các đặc điểm cơ bản của thể thao trong các lĩnh vực: quản lý thể thao, thể thao giải trí, thể thao sự kiện, và kinh doanh thể thao.

- ELO5: Phân tích (analyzing), và đánh giá (evaluating) tốt các yếu tố thị trường để tối ưu phương án hoạt động trong các lĩnh vực: quản lý điều hành; kinh doanh thương mại các sản phẩm, loại hình dịch vụ trong lĩnh vực thể thao.

- ELO6: Thiết kế (designing), tổ chức điều hành (operating) các chương trình sự kiện văn hóa xã hội, thể thao và giải trí.

- ELO7: Có kiến thức (understanding) về điều hành tổ chức thi đấu, xây dựng (design) chương trình huấn luyện một số môn thể thao theo các tiêu chuẩn của Liên đoàn, Hiệp hội thể thao và du lịch.

2.3. Kỹ năng chuyên môn

- ELO8: Lập chiến lược (propose) tổ chức điều hành các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thể thao.

- ELO9: Thiết kế (design), lên kế hoạch (planning) và tổ chức điều hành (operating) các sự kiện văn hóa xã hội, thể thao và giải trí.

- ELO10: Chơi tốt (capable of) tối thiểu một môn thể thao và có năng lực hướng dẫn tập luyện, tổ chức giải đấu ở một số môn thể thao.

2.4. Kỹ năng chung:

- ELO11: Áp dụng hiệu quả (apply) kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đàm phán và quản lý thời gian, viết và trình bày các kế hoạch kinh doanh, chương trình sự kiện..

2.5. Thái độ và ý thức xã hội:

- ELO 12: Có tinh thần trung thực và trách nhiệm, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực thể thao (ethics in professional sport).

- ELO 13: Có ý thức chủ động học hỏi, tự nghiên cứu, nâng cao chuyên môn nghề nghiệp để có khả năng giải quyết những vấn đề cấp thiết của xã hội

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành : Quản lý thể dục thể thao -mã ngành: 7810301

Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn

Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.

Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình TOP 100 được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.

>> CTĐT2015, CTĐT2018

4. CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH 

1. Kinh tế vi mô

2. Kinh tế vĩ mô

3 Nguyên ký kế toán

4. Nguyên lý marketing

5. Giới thiệu ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện

6. Khía cạnh pháp lý trong thể thao

7. Đạo đức thể thao

8. Lịch sử và xã hội học thể thao

9. Quản lý thể thao đại cương

10. Quản trị nguồn nhân lực thể thao

11. Kinh tế học thể thao

12. Tài chính thể thao

13. Quản lý kinh doanh thể thao

14. Quản lý bán hàng trong nền công nghiệp thể thao

15. Quản lý CLB thể thao

16. Hành vi tổ chức trong thể thao

17. Tiếp thị và tài trợ thể thao

18. Hành vi người tiêu dùng trong thể thao

19. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản lý thể thao

20. Quản lý tổ chức sự kiện

21. Quản lý tổ chức sự kiện thể thao

22. Quản lý sự kiện xã hội

23. Thiết kế và trang trí sự kiện

24. Học phần thực tập nghề nghiệp 1

25. Học phần thực tập nghề nghiệp 2

26. Học phần thực tập nghề nghiệp 3

CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN

27. Hệ thống tổ chức và đặc điểm môn thể thao dưới nước

28. Hệ thống tổ chức và đặc điểm môn bóng

29. Hệ thống tổ chức và đặc điểm môn võ

30. Hệ thống tổ chức và đặc điểm môn thể dục

31. Hệ thống tổ chức và đặc điểm môn điền kinh

32. Hệ thống tổ chức và đặc điểm môn có vợt

33. Thể thao giải trí

34. Du lịch thể thao

35. Truyền thông thể thao

36. Quan hệ công chúng thể thao

37. Chiến lược thương hiệu và chiến dịch quảng bá

38. Tiếp thị sự kiện

39. Chiến lược của các tổ chức thể thao

40. Quản lý công trình thể thao

HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

41. Học phần tập sự nghề nghiệp

42. Khoá luận tốt nghiệp hoặc tương đương