Nhảy đến nội dung
1. GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý thể thao của Trường Đại học Tôn Đức Thắng cung cấp cho học viên các chuyên ngành: quản lý kinh doanh thể thao, truyền thông thể thao và tổ chức sự kiện. Chương trình trang bị cho học viên những kỹ năng quản trị nhằm chuẩn bị giúp họ hành trang công việc trong nền công nghiệp thể thao và tổ chức sự kiện.
Chương trình thạc sĩ quản trị  đòi hỏi học viên vận dụng tối đa các kiến thức nền tảng trong kinh doanh, truyền thông cũng như tổ chức sự kiện. Học viên sẽ được trải nghiệm chương trình học giúp họ phát triển những kỹ năng làm việc hoặc nghiên cứu hiệu quả trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo 18 tháng

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học viên sẽ tham gia các học phần bắt buộc sau:

- Phương pháp Nghiên cứu khoa học

- Quản lý thể thao

- Thống kê kinh doanh

- Phương pháp trong quản lý thể thao

- Quản lý tổ chức sự kiện

- Triết học Mac-Lênin

- Truyền thông thể thao

- Luận văn thạc sỹ

- Tiếng Anh

Và một số học phần tự chọn:

- Báo cáo chuyên đề quản lý thể thao

- Kinh tế thể thao

- Quản lý nguồn nhân lực thể thao

- Chuyên đề quản lý công trình thể thao

- Chuyên đề về hành vi người tiêu dùng

- Chuyên đề về tiếp thị và tài trợ thể thao

- Chuyên đề về tài chính

- Chuyên đề về quản lý CLB thể thao

- Chuyên đề về du lịch thể thao

- Chuyên đề về sự kiện xã hội

5. CHUẨN ĐẦU RA

5.1 Kiến thức chung: 

  5.1.1. Lý luận chính trị: 

Biết, hiểu và có thể trình bày rõ các nguyên lý, phạm trù, qui luật của phép biện chứng và vận dụng được trong phân tích hiện thực; Hiểu rõ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam.

  5.3.2. Ý thức về cộng đồng, xã hội: 

Ý thức về lợi ích tập thể, sẵn sàng chia sẻ kiến thức nhằm tang sự hiểu biết của cộng đồng, xã hội; Nhiệt tình hỗ trợ cộng đồng và xã hội trong các hoạt động liên quan đảm bảo an toàn, sức khỏe, môi trường không chỉ ở nơi làm việc mà còn ở khu dân cư, các khu vực công cộng.

  5.2.5. Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft word, excel, power point.

5.3. Thái độ, ý thức xã hội:

  5.3.1. Thái độ và hành vi: 

Có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết và tuân thủ pháp luật; Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng và yêu thương người lao động; Có tinh thần cầu tiến, sáng tạo; có bản lĩnh và chuyên nghiệp trong công việc.
Trung thực trong công việc

  5.2.3. Kỹ năng mềm: Áp dụng hiệu quả kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đàm phán và quản lý thời gian, viết và trình bày các kế hoạch kinh doanh, chương trình sự kiện

  5.2.4. Kỹ năng ngoại ngữ: TOEIC 500 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương mức này.

  5.2.2. Về chuyên môn:

Có năng lực lên ý tưởng, lập chiến lược, xây dựng và quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thể thao. Có năng lực thiết kế, lên kế hoạch và tổ chức điều hành các sự kiện văn hóa xã hội, thể thao và giải trí. Chơi tốt và có năng lực hướng dẫn, tổ chức giải đấu một số môn thể thao.

5.2. Kiến thức chuyên môn: 

  5.2.1. Hiểu biết và vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến lĩnh vực quản lý thể dục thể thao

Đánh giá các rủi ro thường gặp để lựa chọn phương án giải quyết vấn đề trong từng lĩnh vực: kinh doanh thể thao, tổ chức sự kiện, hướng dẫn chơi một số môn thể thao theo các tiêu chuẩn của Liên đoàn/Hiệp hội. Tổ chức các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thể thao & tổ chức các loại hình sự kiện văn hóa xã hội, thể thao và giải trí. Cải tiến và nâng cấp các chương trình sự kiện, định hướng kinh doanh phù hợp với nhu cầu phát triển của thị trường

  5.1.2. Nghiên cứu khoa học: 

Hiểu và xác định được vấn đề trọng tâm cần giải quyết trong nghiên cứu khoa học; xác định phương pháp và giải pháp để giải quyết vấn đề; biết cách triển khai và điều chỉnh giải pháp trong quá trình ứng dụng thực tiễn.
6. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

Học viên tốt nghiệp sẽ tìm thấy nhiều vị trí, cơ hội việc làm trong các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội thể thao các cấp hay các khu resort, khách sạn, các công ty truyền thông, sự kiện… ở các vai trò Quản lý kinh doanh thể thao và điều hành hoặc trở thành Chuyên viên trong các lĩnh vực:

  • Tổ chức sự kiện/Kinh doanh sự kiện – hội nghị – hội thảo
  • Nghiên cứu thị trường thể thao
  • Đàm phán tài trợ
  • Tư vấn thiết kế, quản lý chương trình thể thao giải trí
  • Quản lý du lịch thể thao, quản lý khu thể thao ở khách sạn và Resort Quản lý công trình thể thao
  • Quản lý CLB thể thao ở trường quốc tế và trường đại học