Nhảy đến nội dung

Tuyển sinh đại học

Thông tin tuyển sinh đại học
tuyensinh2023
Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
THÔNG BÁO Về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
tuyensinh2023
Thông báo hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên Hệ thống Bộ năm 2023
THÔNG BÁO Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng lên hệ thống của Bộ GD&ĐT năm 2023