Nhảy đến nội dung
Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
THÔNG BÁO Về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Thông báo hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên Hệ thống Bộ năm 2023
THÔNG BÁO Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng lên hệ thống của Bộ GD&ĐT năm 2023
Thông báo kết quả trúng tuyển có điều kiện của Phương thức 1-Đợt 1 và Phương thức 3 năm 2023
THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển có điều kiện các ngành trình độ đại học chính quy 2023 Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT (PT1) – Đợt 1; Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU (PT3)
Thông báo lịch thi năng khiếu, năng lực tiếng Anh đợt 2 năm 2023
THÔNG BÁO Lịch thi năng khiếu, năng lực tiếng Anh đợt 2 năm 2023
Thông báo lịch thi năng khiếu, năng lực tiếng Anh đợt 1 năm 2023
THÔNG BÁO Lịch thi năng khiếu, năng lực tiếng Anh đợt 1 năm 2023
Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2023 theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT
THÔNG BÁO Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023 (đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT) 
Subscribe to Tuyển sinh Đại học