Nhảy đến nội dung

Chương trình học quốc tế

Chương trình đào tạo của Khoa Khoa học thể thao ở cả chương trình cử nhân và thạc sĩ đều theo trường Đại học Michigan- Hoa Kỳ trong top 17 trên thế giới, đồng thời tham khảo thêm chương trình đào tạo của các nước tiên tiến khác trong khu vực như Đại học Chulalongkorn, Thái Lan- top 60 Châu Á, Đại học thể dục thể thao quốc lập Đài Loan, Đại học Burapha, Thái Lan, Đại học Khoa học kỹ thuật và công nghệ quốc lập Penghu Đài Loan,... Với những tiêu chuẩn sau:

03 học phần thực tập nghề nghiệp 1, 2, 3 và 1 học phần tập sự nghề nghiệp (sinh viên làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp)

IMG_9870.JPG

Sinh viên thực tập nghề nghiệp tại California Fitness Gym & Yoga.


IMG_3987.JPG

Sinh viên thực tập tốt nghiệp tại khách sạn 5 sao Renaissance Riverside Saigon

50% các môn chuyên ngành được học tập thực tế, thực hành và liên kết với doanh nghiệp để đào tạo.

IMG_9184.JPG

Khoa ký kết hợp tác với doanh nghiệp WeSport - Chuyên về thể thao và sự kiện

tdtu

Sinh viên tham quan và trải nghiệm thực tế tại Golf Việt

Thường xuyên tham gia tổ chức nhiều sự kiện quốc tế, quốc gia và thành phố.

liên hoan võ thuật

Sinh viên Khoa tổ chức sự kiện Liên hoan võ thuật Quốc tế 2016

bóng đá toàn thành

Sinh viên Khoa tổ chức Giải bóng đá sinh viên toàn thành năm học 2016-2017.

pool party

Sự kiện pool party do sinh viên Khoa tổ chức tại hồ bơi 5 sao, thu hút 700 khách và đầu tư hàng trăm triệu đồng