Nhảy đến nội dung
giang-day-tet-2024

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy dịp Tết Nguyên Đán 2024

Nhằm thực hiện chủ trương của nhà Trường, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong dịp tết Nguyên Đán 2024, khoa KHTT sẽ tổ chức giảng dạy như sau:

- Đối với các nhóm môn học lý thuyết:

  •  Từ ngày 29/1/2024 đến 04/2/2024: HỌC ONLINE 
  • Từ ngày 19/2/2024 đến 25/02/2024: HỌC TRỰC TIẾP theo thời khoá biểu.

- Đối với các nhóm môn thể thao tự chọn và thực hành Golf:

  • Từ ngày từ 29/1/2024 đến 04/2/2024: NGHỈ và học bù theo sắp xếp của GVBM
  • Từ ngày 19/2/2024 đến 25/02/2024: HỌC TRỰC TIẾP theo thời khoá biểu.

- Đối với các môn Giáo dục thể chất:

  • Từ ngày 29/1/2024 đến 04/2/2024: NGHỈ và học bù theo sắp xếp của GVBM
  • Từ ngày 19/2/2024 đến 25/02/2024: HỌC TRỰC TIẾP theo thời khoá biểu.

Lưu ý: Link học trực tuyến GVBM sẽ cung cấp cho sinh viên trong hai buổi học trực tiếp đầu học kì. Nếu có thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ GVBM để biết thêm thông tin nhé.