Nhảy đến nội dung
Thông báo về việc tổ chức giảng dạy dịp Tết Nguyên Đán 2024
Khoa KHTT thông tin đến sinh viên hình thức học vào tuần trước - sau Tết Nguyên Đán 2024 các môn Lý thuyết, Thực hành và Giáo dục thể chất.
Tháng 02/2023 - Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc Sỹ - Chuyên ngành Quản lý TDTT (8810301)

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 15h00 ngày 09/02/2023
Phòng bảo vệ: Toà B, phòng B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý TDTT (8810301)
Vào lúc 14h00 Thứ sáu ngày 18-11-2022, Khoa Khoa học thể thao tổ chức Hội đồng xét duyệt Đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Thể dục Thể thao (8810301).
Hội đồng xét duyệt ĐCCT Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý TDTT (8810301)

Vào lúc 14h30 thứ 5 ngày 29 tháng 9 năm 2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ ngành Quản lý thể dục thể thao (8810301).

Hội đồng xét duyệt ĐCCT Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lí TDTT(8810301)

Vào lúc 14h00 Thứ 7 ngày 14/05/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng xét duyệt Đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ trực tuyến ngành Quản lý Thể dục Thể thao (8810301).

Thông báo ĐKMH trong HK1/2022-2023
THÔNG BÁO V/v ĐĂNG KÝ MÔN HỌC trong HK1/2022-2023 dành cho sinh viên các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng tiếng anh từ khóa tuyển sinh 2021 trở về trước
Subscribe to Thông báo