Nhảy đến nội dung
Đánh giá Luận Văn

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý TDTT (8810301)

  • Hội đồng: bảo vệ vào lúc 14h00 ngày 18/11/2022
  • Phòng bảo vệ: Toà B, phòng B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7
STT Họ và tên Tên đề tài CBHD
1 Nguyễn Văn Thám Xây dựng giải pháp nâng cao phong trào võ Cổ truyền Việt Nam tại tỉnh Đồng Nai TS. Lê Thị Mỹ Hạnh
Trường ĐH TDTT Tp.HCM


 

Lưu ý đối với người tham dự: 

  • Phòng bảo vệ có thể thay đổi theo sắp xếp của Nhà trường (nếu có);
  • Trang phục lịch sự