Nhảy đến nội dung
gdtc

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học trực tiếp kết hợp học trực tuyến môn Bơi lội, Giáo dục thể chất tự chọn 1,2 trong học kỳ 2/2021-2022 và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.]

Thân gửi sinh viên,

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước thời gian vừa qua; Căn cứ các văn bản chỉ đạo cần Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo và UBND TP. Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch; Căn cứ kế hoạch số 2896/KH-TDT của trường Đại học Tôn Đức Thắng và kế hoạch học trực tiếp kết hợp trực tuyến trong học kỳ 2/2021-2022 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng và đảm bảo kế hoạch học tập học kỳ 2/2021-2022. Khoa Khoa học thể thao - Bộ môn Giáo dục thể chất thông báo đến toàn thể sinh viên có kết quả đăng ký thành công môn Bơi lội, Giáo dục thể chất tự chọn 1,2 trong học kỳ 2/2021-2022 các nội dung như sau:

I. Thời gian học.

1. Học trực tuyến: từ tuần 28 (07/02/2022) đến hết tuần 32 (13/03/2022) theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022.

2. Học trực tiếp: từ tuần 33 (14/03/2022) đến hết học kỳ, theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022

II. Nội dung học tập.

1. Học trực tuyến (Google Meeting): Sinh viên nhận link học trực tuyến trên hệ thống Elearning cá nhân, Giảng viên sẽ hướng giới thiệu nội dung môn học, hướng dẫn kỹ thuật, phân tích kỹ thuật, đưa bài tập và hướng dẫn tập luyện tại nhà.

Link lớp học Google meeting:

https://docs.google.com/.../1JRtwz2esE7K802KY4xdk.../edit...

2. Học trực tiếp: Giảng viên ôn tập các nội dung kỹ thuật đã giới thiệu và tiến hành hướng dẫn thực hành tại lớp học

III. Phương án học tập khi sinh viên học trực tiếp tại trường.

Chia lớp thành 2 nhóm (30-35 SV) học tập luân phiên theo tuần. (50% sinh viên học trực tiếp tại trường, 50% sinh viên tự học tại nhà).

1. 50% sinh viên học trực tiếp tại trường: học tập, tập luyện theo hướng dẫn của giảng viên giảng dạy trên lớp học

2. 50% sinh viên tự học tại nhà học tập, tập luyện theo nội dung yêu cầu của giảng viên giảng dạy khi học tại nhà.

3. Sinh viên khi học tập trực tiếp tại trường có trách nhiệm tuân thủ quy định đến trưởng và các hướng dẫn, biện pháp phòng chống dịch tại trường

4. Danh sách sinh viên học trực tiếp hoặc trực tuyến giảng viên sẽ thông báo và làm việc với sinh viên trong các buổi học trực tuyến.

Trong quá trình triển khai kế hoạch nếu có phát sinh yếu tố khách quan về dịch bệnh, Khoa Khoa học thể thao sẽ có thông báo sau đến sinh viên.

Trân trọng!