Nhảy đến nội dung

 

Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế

 

Hiện nay, Khoa Khoa học thể thao đã và đang tổ chức các 4 chương trình giao lưu, trao đổi sinh viên quốc tế bao gồm: 

1. Chương trình trao đổi giao lưu văn hoá, thể thao

SVQT

Tổ chức giải Futsal Đông Nam Á

 2. Chương trình thực tập thực tế, thực tập nghề nghiệp cho các sinh viên quốc tế

Bên cạnh việc phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, Khoa Khoa học thể thao luôn cố gắng tạo môi trường học thuật quốc tế để sinh viên phát triển các kỹ năng. Hoạt động tiếp nhận sinh viên quốc tế đến giao lưu, kết nối và thực tập là hoạt động thuờng niên. Gần đây nhất, Khoa KHTT đã tiếp đón sinh viên các trường Mae Fah Lung, Burapha đến thực tập tốt nghiệp tại Khoa.
 

3. Chương trình học tập trao đổi 1 học kỳ 

Với 8 môn học, 20 tín chỉ. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên quốc tế còn được học thêm các môn thể thao, văn hoá, trải nghiệm ở ngôi trường có điều kiện học tập hàng đầu Việt Nam,...

EXCHANGE PROGRAM COURSES

No.

Course

Cr

1

Event management

3

2

Sport tourism

2

3

Introduction to sport management

3

4

Human resource management in sport

2

5

Sport event management

3

6

Sport facility management

2

7

Sport marketing and sponsorship

3

8

Internship

2

 

Total

20

 

4. Chương trình summer camp 

Được thiết kế cho những nhóm sinh viên muốn học tập, tham quan tìm hiểu về nền văn hoá Việt Nam. Chương trình đa dạng với nhiều sự kết hợp giữa nét văn hoá truyền thống và sở thích của các bạn sinh viên quốc tế.

SVQTChương trình summer camp tại Thái Lan

SVQT