Nhảy đến nội dung

Chương trình giáo dục thể chất Trường Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng dựa trên quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo ( 150 tiết) và trên cơ sở lựa chọn các môn thể thao quan trọng, thể thao thiết yếu; và sau đó là các môn thể thao phổ biến, có tính sở thích của sinh viên (từ kết quả khảo sát những môn thể thao sinh được viên yêu thích và muốn tập luyện nhất). Chương trình đã đưa ra 14 môn thể thao để các bạn sinh viên có thể tự chọn và gồm có 3 học phần:

Giáo dục thể chất Bơi lợi (45 tiết): Đây là môn học thiết yếu nhất và bắt buộc đối với toàn thể sinh viên trong nhà trường. Để hoàn thành môn học này, sinh viên vừa phải có những kiến thức thiết yếu về bơi, các trường hợp cứu đuối, biện pháp phòng tránh đuối nước, vừa phải bơi 100m và đứng nước 1 phút 30 giây (đối với nam), bơi 50m và đứng nước 1 phút (đối với nữ).

Giáo dục thể chất 1 (45 tiết): Sinh viên có thể lựa chọn 1 trong các môn thể thao sau đây: Aerobic- Thể dục nhịp điệu, Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Gym Fitness, Tennis, Taekwondo.

Giáo dục thể chất 2 (60 tiết): Sinh viên chọn 1 trong các môn thể thao Võ cổ truyền, Vovinam, Cờ vua vận động, Karatedo, Bóng bàn, Bóng rổ.

 

1. Bơi lội

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC

    - Tên môn học: Giáo dục thể chất Bơi lội

    - Mã môn học: D01001

    - Số tín chỉ : 2 (1,1), 45 tiết

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

    - Kiến thức: Môn học nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên biết khái quát cơ bản về môn bơi lội, lịch sử hình thành và phát triển, nguyên lý vận động của cơ thể trong môi trường nước và nguyên lý kỹ thuật cơ bản của bơi ếch, lợi ích tác dụng của môn bơi lội, luật bơi lội.

    - Kỹ năng: Biết bơi Ếch đúng kỹ thuật, phát triển các tố chất thể lực, đứng nước, biết phương pháp cứu đuối và an toàn dưới nước để vận dụng thành kỹ năng trong cuộc sống. 

3. NỘI DUNG MÔN HỌC

    - Lý thuyết: Giới thiệu khái quát về môn bơi lội (lịch sử ra đời, sự hình thành, phát triển của môn bơi lội trên thế giới và ở Việt Nam); Lợi ích khi tập luyện môn bơi lội; Nguyên lý vận động trong môi trường nước; Kỹ thuật bơi Ếch; Một số điều luật cơ bản môn bơi lội; Một số kỹ năng cứu đuối, sơ cấp cứu khi ngạt nước.

    - Thực hành: Biết kỹ thuật bơi Ếch; Đứng nước, xuất phát, xoay vòng; Phương pháp cứu đuối và an toàn dưới nước;  Bài tập phát triển thể lực.

4. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ       

    - Đánh giá quá trình (30%): Bài tập elearning

    - Kiểm tra cuối kỳ (50%): Thực hành - Bơi ếch và đứng nước

 

bơi lội

Các bạn sinh viên tập luyện dưới hồ

2. Giáo dục thể chất 1

Giáo dục thể chất 1 (45 tiết): Sinh viên có thể lựa chọn 1 trong các môn thể thao sau đây: Aerobic - Thể dục nhịp điệu, Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Gym fitness, Tennis, Taekwondo.

bong chuyen

 

3. Giáo dục thể chất 2

Giáo dục thể chất 2 (60 tiết): Sinh viên chọn 1 trong các môn thể thao Võ cổ truyền, Vovinam, Cờ vua vận động, Karatedo, Bóng bàn, Bóng rổ.

 

bong ro