Nhảy đến nội dung
hoptacdoanhnghiep

Khoa KHTT kí kết hợp tác doanh nghiệp với Liên chi hội Y học TDTT Tp.HCM

Hội Nghị Thường Niên 2023 Liên Chi Hội Y học Thể dục Thể thao TP.HCM 2023 được coi là một sự kiện đặc biệt ý nghĩa và là sự kiện khoa học lớn đầu tiên kể từ sau Đại Hội nhiệm kỳ VI với nhiều nỗ lực kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh hoạt động của HSMA. 

Trong Hội Nghị Thường Niên do Liên Chi Hội Y học Thể dục Thể thao tổ chức vào sáng 16/7, Khoa KHTT đã tham dự và tiến hành kí kết hợp tác doanh nghiệp với Liên chi hội Y học Thể dục Thể thao Tp.HCM. Hai bên cam kết hỗ trợ trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu và phát triển song phương.

Cùng xem lại một số hình ảnh trong buổi kí kết:

hoptacdoanhnghiep

Khoa KHTT kí kết hợp tác với Liên chi hội Y học thể dục thể thao Tp.HCM

hoptacdoanhnghiep

Khoa KHTT kí kết hợp tác với Liên chi hội Y học thể dục thể thao Tp.HCM

hoptacdoanhnghiep