Nhảy đến nội dung
tdtu

PGS.TS. TRỊNH TRUNG HIẾU

Thầy là Phó giáo sư, tiến sĩ Thể dục thể thao. Thầy nguyên là Trưởng phòng giáo dục thể chất của Viện khoa học giáo dục-Bộ giáo dục, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Tp.HCM