Nhảy đến nội dung
FSS cùng GetFit Academy

Đồng tổ chức Ybell Coaching cùng Getfit Academy

Nhằm tăng thêm tính gắn kết với các đối tác thân hữu của Khoa Khoa học thể thao - Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ngày 23-10 vừa qua, Khoa đã đồng hành và hỗ trợ Viện đào tạo & nghiên cứu thể thao Getfit Academy tổ chức khoá đào tạo đa năng quốc tế Ybell Coaching. 

Khoá học diễn ra xuyên suốt một ngày tại sân học Quốc phòng của trường, với sự hỗ trợ của các bạn sinh viên Khoa KHTT. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên được học tập thực tiễn các tổ chức khoá học, cũng như tiếp cận được phương pháp huấn luyện mới trong thể thao.

Một số hình ảnh ghi nhận trong khoá đào tạo:

Đại diện Khoa KHTT

ThS. Phạm Đăng Khoa - đại diện Khoa KHTT chụp ảnh lưu niệm cùng Gefit Academy và các học viên


Hoạt động Ybell
 

Hoạt động 2