Nhảy đến nội dung
tdtu

THS. TRẦN CAO CẨM TIÊN

Giảng viên Khoa Khoa học thể thao

Các môn phụ trách: Giới thiệu ngành, Taekwondo, Quản lý câu lạc bộ thể thao, ….

Thông tin chung: Cô tốt nghiệp cử nhân và thạc sỹ trường Đại học Tôn Đức Thắng. Cô có nhiều năm kinh nghiệm trong thi đấu và giảng dạy bộ môn Taekwondo.