Nhảy đến nội dung
cô Như

ThS. Nguyễn Thoại Quỳnh Như

Các môn phụ trách: Kinh doanh Golf, Giới thiệu ngành Golf, Quản lý nguồn nhân lực thể thao, Tài chính thể thao, Quản lý bán hàng thể thao, Quản lý kinh doanh thể thao, Kỹ thuật swing với gậy driver, Kỹ thuật putting cơ bản, Kỹ thuật đánh punch và flop,...
Thông tin chung:
- Tốt nghiệp loại Giỏi cử nhân Quản trị Kinh Doanh (chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế), Trường đại học Tôn Đức Thắng.
- Thạc sĩ ngành Quản lý nền công nghiệp thể thao, Trường  Đại Học Chung-Ang, Hàn Quốc.
- Cô có nhiều năm kinh nghiệm làm leader trong các dự án nhỏ về bán hàng và marketing; tự kinh doanh và tư vấn hỗ trợ cho Doanh nghiệp.