Nhảy đến nội dung
tuyensinh2023

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng lên hệ thống của Bộ GD&ĐT năm 2023

THÔNG BÁO

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng lên hệ thống của Bộ GD&ĐT năm 2023

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT) vào TDTU lên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm 2023 như sau:

1. Quy định về đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2023

Thí sinh phải chọn căn cứ xét tuyển khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, gồm có: “Điểm thi THPT”, “Học bạ THPT”, “Điểm ĐGNL” để đủ căn cứ xét tuyển theo các phương thức của TDTU.

a. Thí sinh đã đăng ký xét tuyển theo các phương thức riêng của TDTU: phương thức 1 - xét theo kết quả học tập THPT; phương thức 3 - ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU; phương thức 4 - xét theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

- Thí sinh đã đăng ký xét tuyển trên hệ thống của TDTU hoặc hệ thống của Đại học Quốc gia TP.HCM. Thí sinh tra cứu các nguyện vọng đã đăng ký theo phương thức riêng tại https://tracuuxettuyen.tdtu.edu.vn từ ngày 09/7/2023.

- Thí sinh phải đăng ký các NVXT theo các phương thức riêng này lên trên hệ thống của Bộ GD&ĐT để đủ điều kiện được xét tuyển chính thức năm 2023:

Thí sinh đã đăng ký theo Phương thức 1 – Đợt 1 (xét theo 5HK) và Phương thức 3 (xét theo 5HK, 6HK): Thí sinh đủ điểm trúng tuyển có điều kiện vào ngành học của TDTU phải tiếp tục đăng ký xét tuyển (ĐKXT) các nguyện vọng này trên Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Nếu thí sinh xác định nhập học vào Trường, thí sinh đặt ngành đủ điều kiện trúng tuyển mà thí sinh muốn học ở thứ tự đầu tiên (nguyện vọng số 1). Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể quyết định đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng hoặc tiếp tục đăng ký thêm nguyện vọng khác để tham gia xét tuyển theo phương thức xét tuyển khác.

Thí sinh đã đăng ký theo Phương thức 1 – Đợt 2 (xét theo 6HK): đăng ký tất cả các nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển trên hệ thống của TDTU lên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT và xác định đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng.

Thí sinh đã đăng ký Phương thức 4: đăng ký tất cả các nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển vào TDTU trên hệ thống của Đại học Quốc gia TP.HCM lên hệ thống của Bộ GD&ĐT và xác định đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng.

b. Thí sinh xét tuyển theo phương thức 2 - xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

- Thí sinh đăng ký các NVXT vào TDTU trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT với thông tin đăng ký: Thứ tự nguyện vọng, mã trường (DTT-Trường Đại học Tôn Đức Thắng), mã ngành/tên ngành. Các NVXT này sẽ được xét theo điểm thi THPT đối với tất cả các tổ hợp đủ điều kiện ngưỡng điểm đầu vào để xét tuyển theo phương thức 2 mà TDTU công bố tại website https://admission.tdtu.edu.vn.

- Các NVXT đã đăng ký theo phương thức 1, phương thức 3, phương thức 4 được thí sinh đăng ký trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT vẫn tiếp tục được xét theo phương thức 2 (theo nguyên tắc xét tuyển tại khoản b mục 3)

- Thí sinh tham khảo ngành, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức 2 tại https://admission.tdtu.edu.vn.

2. Thời gian và cách thức đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT

- Từ ngày 10/07/2023 đến 17g00 ngày 30/07/2023, thí sinh đăng ký trực tuyến tất cả các nguyện vọng xét tuyển vào TDTU lên hệ thống của Bộ GD&ĐT https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. (Lưu ý: thí sinh được đăng ký và điều chỉnh NVXT không giới hạn số lần trong thời gian đăng ký).

- Thí sinh chọn căn cứ xét tuyển: “Điểm thi THPT”, “Học bạ THPT”, “Điểm ĐGNL”

Lưu ý: thí sinh cần chọn đúng và đủ tất cả các căn cứ mà trường có sử dụng trong đề án tuyển sinh.

- Thí sinh Đăng ký thứ tự nguyện vọng xét tuyển với các thông tin: Thứ tự nguyện vọng; mã trường, tên trường; mã ngành, tên ngành.

- Thí sinh được đăng ký không hạn chế số lượng NVXT nhưng phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, cụ thể các NVXT của thí sinh đăng ký được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

- Thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh thực hiện việc đăng ký trên hệ thống Bộ GD&ĐT https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (tại đây).

3. Các lưu ý khi đăng ký NVXT và nguyên tắc xét tuyển

a. Các lưu ý khi đăng ký NVXT

- Thí sinh nên tra cứu thông tin các nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào TDTU theo phương thức riêng tại: https://tracuuxettuyen.tdtu.edu.vn trước khi đăng ký nguyện vọng lên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

- Số CMND/CCCD thí sinh đã đăng ký xét tuyển trên hệ thống của TDTU; đăng ký phương thức 4 trên hệ thống của Đại học Quốc gia TP.HCM phải trùng khớp với số CMND/CCCD sử dụng đăng ký tài khoản trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Trường hợp thí sinh đã đăng ký số CMND/CCCD không trùng khớp nhau giữa các hệ thống trên, thí sinh phải liên hệ với TDTU để được hỗ trợ cập nhật lại số CMND/CCCD cho trùng khớp với hệ thống của Bộ trước khi đăng ký nguyện vọng. Thí sinh sẽ không đủ điều kiện xét tuyển nếu không sử dụng cùng 1 số CMND/CCCD đăng ký giữa các hệ thống trên.

- Thí sinh xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình liên kết quốc tế nhưng không nộp chứng chỉ tiếng Anh theo quy định, không dự thi năng lực tiếng Anh hoặc dự thi năng lực tiếng Anh kết quả không đạt nếu đủ điểm trúng tuyển sẽ trúng tuyển vào chương trình dự bị tiếng Anh. Khi thí sinh làm thủ tục nhập học, Nhà trường sẽ tổ chức cho thí sinh thi đánh giá năng lực tiếng Anh. Nếu kết quả thi đánh giá năng lực của thí sinh đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của chương trình (B1 đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh, B2 đối với chương trình liên kết đào tạo quốc tế) sẽ được nhập học vào chương trình chính thức. Trường hợp chưa đạt năng lực tiếng Anh đầu vào, thí sinh sẽ học chương trình dự bị tiếng Anh.

b. Nguyên tắc xét tuyển

- Nếu một NVXT của thí sinh đăng ký vào Trường có chọn nhiều căn cứ xét tuyển và tương ứng có nhiều phương thức xét tuyển (Phương thức 1, 2, 3, 4) thì Trường sẽ thực hiện việc xét tuyển theo thứ tự ưu tiên lần lượt của các phương thức như sau: Phương thức 1, Phương thức 3, Phương thức 4, Phương thức 2.

- Thí sinh có nhiều NVXT đủ điều kiện trúng tuyển thì chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất. Kết quả trúng tuyển chính thức được thông báo sau khi Trường thực hiện việc xử lý NVXT để xác định nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

4. Thông tin liên hệ hỗ trợ

- Số điện thoại: (028) 37 755 051, (028) 37 755 052

- Hotline: 19002024

- Email: tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn