Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao (Đợt 2 - Tháng 12/2019)