Lịch thi cuối kỳ HK2/2017-2018

​​​​​​1. GHI CHÚ:

- NHÓM: là nhóm sinh viên đăng ký môn học theo thời khóa biểu. Sinh viên phải xem đúng môn thi và nhóm thi để dự thi đúng ngày thi và giờ thi. Mọi trường hợp dự thi sai nhóm sẽ không được giải quyết.

 - Sinh viên đăng ký hoãn thi, chuyển giờ thi (do trùng lịch thi), xin dự thi (do hoãn thi ở các học kỳ trước) nộp đơn trực tuyến tại Hệ thống thông tin sinh viên https://student.tdt.edu.vn phân hệ nộp đơn trực tuyến từ ngày: 17/4-19/4/2018.

 - TỔ: là danh sách thi theo phòng. Sinh viên cập nhật danh sách thi chính thức (bao gồm SV nộp đơn hoãn thi, chuyển giờ thi) trên website Phòng Đại học "http://pdh.tdt.edu.vn" từ ngày 09/5/2018 để biết phòng thi cụ thể.

 - Sinh viên phải mang theo THẺ SV hoặc CMND khi vào phòng dự thi.

 - Sinh viên theo dõi danh sách không đủ điều kiện dự thi do không đạt yêu cầu môn học theo thông báo của giảng viên và cập nhật danh sách thi trước ngày thi ít nhất 3 ngày.

Sinh viên chương trình tiêu chuẩn xem lịch thi chi tiết Tại đây.

Sinh viên chương trình chất lượng cao xem lịch thi chi tiết Tại đây.

​​​​​​2. [CQ] THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI CUỐI KỲ HK2/2017-2018

26/04/2018

Sinh viên xem chi tiết lịch thi điều chỉnh Tại đây.

3. [TDTCLC-CQ] - Lịch thi kết thúc môn Tiếng Anh - Tháng 05, 06- HK2/2017-2018

26/04/2018

GHI CHÚ:                     
Địa điểm: Cơ sở Tân Phong
TNM: Trắc nghiệm trên máy tính
Đối tượng: Sinh viên chính qui
Tên môn học: là cấp độ anh văn sinh viên đăng ký học theo thời khóa biểu. Sinh viên phải xem đúng môn thi và nhóm thi để dự thi đúng ngày thi và giờ thi. Mọi trường hợp dự thi sai nhóm sẽ không được giải quyết.
- Sinh viên đăng ký chuyển giờ thi (trùng lịch thi), đăng ký thi lại (do hoãn thi), hoặc hoãn thi nộp đơn trực tuyến trên Hệ thống thông tin sinh viên (http://student.tdt.edu.vn) phân hệ "Nộp đơn trực tuyến".từ ngày 02 đến 04/05/2018.
- Sinh viên xem kết quả hoãn thi, chuyển giờ thi, đăng ký thi lại, danh sách thi chính thức trên website Phòng Đại học (http://pdh.tdt.edu.vn) mục "Danh sách thi" trước ngày thi 03 ngày.
- Sinh viên chỉ mang theo THẺ SV hoặc CMND khi vào phòng dự thi.
- Sinh viên bậc ĐH - AVGT6, Tiếng Anh 3 và CĐ - AVGT4, Tiếng Anh 2 đủ điều kiện tham gia kỳ thi này, kết quả chỉ mang tính chất tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế. Sinh viên phải tham gia kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế cuối học kỳ do IIG, idp hoặc TDTCLC  tổ chức để lấy chứng chỉ TOEIC, IELTS, PET. Mọi chi tiết liên quan đến kỳ thi, sinh viên xem trên website Trung tâm TDT CLC (http://clc.tdt.edu.vn), phần "News & Events".

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút. 

Lịch thi - Tiêu chuẩn - Tải về

Lịch thi - HK DT2/17-18 - Tải về

3. THÔNG BÁO THI MOS ĐỢT THÁNG 06/2018

18/04/2018

Sinh viên xem chi tiết thông báo Tại đây.