Ký kết hợp tác, nghiên cứu và xây dựng chương trình liên kết với trường Đại học Rajabhat Maha Sarakham- Thái Lan

Ngày 31/08/2016, Trường đại học Rajabhat Maha Sarakham (RMU), Thái Lan đã có chuyến thăm, làm việc và tiến hành ký kết hợp tác với Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). Tham dự Lễ ký kết, có sự hiện diện của GS. Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng, GS. Somchai Wongkasem, Hiệu trưởng Trường đại học Rajabhat Maha Sarakham cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hai Trường. Với những nét tương đồng trong chuyên ngành đào tạo cũng như văn hóa giáo dục, TDTU và RMU đã ký kết hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo. Việc ký kết này sẽ mang đến cho sinh viên hai Trường cơ hội tham gia các chương trình giao lưu văn hóa tại Trường bạn cũng như nhận được những suất học bổng trong tương lai.

1
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Rajabhat Maha Sarakham
2
Hiệu trưởng GS. Lê Vinh Anh cùng Hiệu trưởng RMU bắt tay sau buổi ký kết.