ĐIỂM TRUNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021 - PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 - Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả trúng tuyển năm 2021 các ngành trình độ đại học chính quy của Phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông báo chi tiết xem tại đây: