Danh sách đủ điều kiện làm Đồ án/Luận văn tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 09/2018 - cập nhật

07/05/2018

Lưu ý:

     * Đây là danh sách chính thức đủ điều kiện về mặt học vụ và điều kiện làm Khóa luận của Khoa

     * Thời gian đóng lệ phí Khóa luận tốt nghiệp: 14/05 - 18/05/2018 tại phòng Tài chính

     * Nếu có thắc mắc sinh viên nộp đơn Xem xét kết quả xét luận văn từ ngày 07 - 10/05/2018 trên Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến.

- Danh sách sinh viên đủ điều kiện, sinh viên xem tại đây

- Danh sách không đạt điều kiện của Khoa, sinh viên xem tại đây

- Danh sách sinh viên không đủ điều kiện, sinh viên xem tại đây