(CẬP NHẬT NGÀY 28/09/21)THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY MÔN BƠI LỘI, MỘT SỐ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1, 2 VÀ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT THUỘC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO TRONG HK1/2021-2022

Căn cứ theo đề xuất của Khoa khoa học thể thao: do ảnh hưởng của dịch Covid vì thế, môn Bơi lội và một số môn Giáo dục thể chất 1, 2 và môn giáo dục thể chất thuộc chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao trong HK1/2021-2022 không thể tổ chức giảng dạy.

Nay phòng Đại học thông báo hủy các môn học trên theo danh sách môn học đính kèm và danh sách sinh viên bị hủy môn đính kèm. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống thông tin sinh viên, chọn thời khóa biểu HK1/2021-2022 xem lại kết quả.

***Lưu ý:

- Những sinh viên khóa tuyển sinh 2017 trở về trước có nguyện vọng đăng ký lại môn GDTC 1, 2 các nhóm học trực tuyến sẽ đăng ký bổ sung lại theo thông báo số 101/TB-ĐH, ban hành ngày 27/9/2021 trên hệ thống thông tin sinh viên. Những trường hợp sinh viên không thuộc đối tượng trên sẽ đăng ký bổ sung vào các học kỳ tiếp theo.

- Trong trường hợp sinh viên có thắc mắc, sinh viên vui lòng gửi email cho Khoa Khoa học thể thao theo địa chỉ: fss@tdtu.edu.vn để được giải đáp.

- Thông tin chi tiết thông báo: https://studentnews.tdtu.edu.vn/ThongBao/Detail/136941