Thông báo

Thông báo sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 1 và tháng 4/2018 đăng ký dự Lễ tốt nghiệp tháng 4/2018

Khoa Khoa học thể thao thông báo cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 1 và tháng 4 năm 2018 đăng ký dự lễ tốt nghiệp tháng 4/2018 được tổ chức ngày 03/05/2018.

Hình thức: sinh viên đăng ký dự Lễ tốt nghiệp trực tiếp tại Văn phòng Khoa

Hạn chót đăng ký dự lễ là 17h00 ngày 23/4/2018.

Lưu ý:

- Tổng duyệt lễ tốt nghiệp: 8h00, ngày 02/5/2018.

- Lễ tốt nghiệp chính thức: 6h30, ngày 03/5/2018.

- Thời gian đóng lệ phí tốt nghiệp là: Từ ngày 16 đến 20/4/2018.