Thông báo

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm nhận đăng ký xét tuyển theo điểm thi THPT 2018) các ngành trình độ đại học năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT)) các ngành trình độ đại học năm 2018 - Phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi THPT quốc gia 2018.

Theo đường link sau.

Danh sách đủ điều kiện làm Đồ án/Luận văn tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 09/2018 - cập nhật

07/05/2018

Lưu ý:

     * Đây là danh sách chính thức đủ điều kiện về mặt học vụ và điều kiện làm Khóa luận của Khoa

     * Thời gian đóng lệ phí Khóa luận tốt nghiệp: 14/05 - 18/05/2018 tại phòng Tài chính

     * Nếu có thắc mắc sinh viên nộp đơn Xem xét kết quả xét luận văn từ ngày 07 - 10/05/2018 trên Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến.