Sinh viên https://fss.tdtu.edu.vn/ vi Sinh viên Khoa KHTT "toả sáng" - Giành Giải nhất cuộc thi Flashmod - Shine Your Pride https://fss.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023-10/sinh-vien-khoa-khtt-toa-sang-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-flashmod-shine-your-pride <span property="schema:name">Sinh viên Khoa KHTT &quot;toả sáng&quot; - Giành Giải nhất cuộc thi Flashmod - Shine Your Pride</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/39" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">hieu.vo</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-09-23T11:46:07+00:00">T7, 09/23/2023 - 18:46</span> Sat, 23 Sep 2023 11:46:07 +0000 hieu.vo 634 at https://fss.tdtu.edu.vn FSS "bùng cháy" cùng TDTU - Khát vọng vươn cao https://fss.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2022-11/fss-bung-chay-cung-tdtu-khat-vong-vuon-cao <span property="schema:name">FSS &quot;bùng cháy&quot; cùng TDTU - Khát vọng vươn cao</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/39" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">hieu.vo</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-11-11T03:13:32+00:00">T6, 11/11/2022 - 10:13</span> Fri, 11 Nov 2022 03:13:32 +0000 hieu.vo 580 at https://fss.tdtu.edu.vn Chương trình Hội trại tập huấn Đoàn-Hội khoa Khoa học thể thao https://fss.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2022-06/chuong-trinh-hoi-trai-tap-huan-doan-hoi-khoa-khoa-hoc-thao <span property="schema:name">Chương trình Hội trại tập huấn Đoàn-Hội khoa Khoa học thể thao</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/35" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thuy.phung</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-06-02T13:45:50+00:00">T5, 06/02/2022 - 20:45</span> Thu, 02 Jun 2022 13:45:50 +0000 thuy.phung 537 at https://fss.tdtu.edu.vn Sinh viên, cựu sinh viên Khoa Khoa học thể thao - Đại học Tôn Đức Thắng góp thành tích cho đoàn thể thao Việt Nam https://fss.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2022-05/sinh-vien-cuu-sinh-vien-khoa-khoa-hoc-thao-dai-hoc-ton-duc-thang-gop-thanh-tich-cho <span property="schema:name">Sinh viên, cựu sinh viên Khoa Khoa học thể thao - Đại học Tôn Đức Thắng góp thành tích cho đoàn thể thao Việt Nam</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/35" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thuy.phung</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-05-24T07:04:40+00:00">T3, 05/24/2022 - 14:04</span> Tue, 24 May 2022 07:04:40 +0000 thuy.phung 533 at https://fss.tdtu.edu.vn Chàng sinh viên năm 4 Khoa Khoa học thể thao và hành trình trở thành trọng tài bộ môn Esports tại SEA Games 31. https://fss.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2022-05/chang-sinh-vien-nam-4-khoa-khoa-hoc-thao-va-hanh-trinh-tro-thanh-trong-tai-bo-mon <span property="schema:name">Chàng sinh viên năm 4 Khoa Khoa học thể thao và hành trình trở thành trọng tài bộ môn Esports tại SEA Games 31.</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/35" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thuy.phung</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-05-24T06:18:21+00:00">T3, 05/24/2022 - 13:18</span> Tue, 24 May 2022 06:18:21 +0000 thuy.phung 532 at https://fss.tdtu.edu.vn