Các môn học chuyên ngành

CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC

1. Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao

2. Thống kê ứng dụng nâng cao

3. Quản lý thể thao

4. Báo cáo chuyên đề quản lý thể thao

5. Phương pháp NCKH trong quản lý thể thao

6. Truyền thông thể thao

7. Quản lý tổ chức sự kiện

CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN

8. Kinh tế thể thao

9. Quản trị nguồn nhân lực thể thao

10. Chuyên đề về quản lý công trình thể thao

11. Chuyên đề về hành vi người tiêu dùng

12. Chuyên đề về tiếp thị và tài trợ thể thao

13. Chuyên đề về tài chính thể thao

14. Chuyên đề về quản lý câu lạc bộ thể thao

15. Chuyên đề về du lịch thể thao

16. Chuyên đề về phương tiện truyền thông thể thao

17. Chuyên đề về quản lý sự kiện xã hội

18. Chuyên đề về quản lý rủi ro sự kiện

19. Chuyên đề về thiết kế và trang trí sự kiện

20. Chuyên đề về tổ chức sự kiện thể thao

21. Chuyên đề về lãnh đạo và quản lý trong thể thao

HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

22. Thực hiện luận văn thạc sĩ