Tổng quan về chương trình đào tạo

1.GIỚI THIỆU NGÀNH:

Ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện của Khoa Khoa học thể thao – trường Đại học Tôn Đức Thắng đã xây dựng ngành học với 6 chuẩn quốc tế về chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ hội học tập và thực tập, môi trường học tập và nghiên cứu, cơ sở vật chất và các mối quan hệ quốc tế.

Thông qua, 4 kỳ thực tập nghề nghiệp, 50% các môn học mang tính thực tế cao, tham gia tổ chức các sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế, nhận học bổng nước ngoài, học tập với các giảng viên chuyên gia quốc tế, sinh viên sau khi ra trường hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất từ những nhà tuyển dụng quốc tế.

2.CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Ngành : Quản lý thể dục thể thao -mã ngành: 7810301

Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn

Screen%20Shot%202018-08-21%20at%208.14.40%20PM.png

3. CHUẨN ĐẦU RA

3.1 Kiến thức chung: 

ELO1: Hiểu (understand) về thế giới quan và nhân sinh quan, đường lối chính sách của nhà nước, kiến thức cơ bản về pháp luật Việt Nam.

ELO2: Hiểu và vận dụng (understanding and applying) các kiến thức về nghiên cứu khoa học đặc biệt trong lĩnh vực thể thao.

ELO3: Sử dụng (capable of) tốt ngoại ngữ và năng lực thực hành tin học tương đương trình độ ngoại ngữ IELTS 5.0, và chứng chỉ quốc tế theo chuẩn MOS.

3.2 Kiến thức chuyên môn:

- ELO4: Hiểu biết (understanding) lịch sử hình thành, và các đặc điểm cơ bản của thể thao trong các lĩnh vực: quản lý thể thao, thể thao giải trí, thể thao sự kiện, và kinh doanh thể thao.

- ELO5: Phân tích (analyzing), và đánh giá (evaluating) tốt các yếu tố thị trường để tối ưu phương án hoạt động trong các lĩnh vực: quản lý điều hành; kinh doanh thương mại các sản phẩm, loại hình dịch vụ trong lĩnh vực thể thao.

- ELO6: Thiết kế (designing), tổ chức điều hành (operating) các chương trình sự kiện văn hóa xã hội, thể thao và giải trí.

- ELO7: Có kiến thức (understanding) về điều hành tổ chức thi đấu, xây dựng (design) chương trình huấn luyện một số môn thể thao theo các tiêu chuẩn của Liên đoàn, Hiệp hội thể thao và du lịch.

3.3. Kỹ năng chuyên môn

- ELO8: Lập chiến lược (propose) tổ chức điều hành các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thể thao.

- ELO9: Thiết kế (design), lên kế hoạch (planning) và tổ chức điều hành (operating) các sự kiện văn hóa xã hội, thể thao và giải trí.

- ELO10: Chơi tốt (capable of) tối thiểu một môn thể thao và có năng lực hướng dẫn tập luyện, tổ chức giải đấu ở một số môn thể thao.

3.4. Kỹ năng chung:

- ELO11: Áp dụng hiệu quả (apply) kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đàm phán và quản lý thời gian, viết và trình bày các kế hoạch kinh doanh, chương trình sự kiện..

3.5. Thái độ và ý thức xã hội:

- ELO 12: Có tinh thần trung thực và trách nhiệm, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực thể thao (ethics in professional sport).

- ELO 13: Có ý thức chủ động học hỏi, tự nghiên cứu, nâng cao chuyên môn nghề nghiệp để có khả năng giải quyết những vấn đề cấp thiết của xã hội

4.TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp sẽ tìm thấy nhiều vị trí, cơ hội việc làm hấp dẫn trong các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội thể thao các cấp hay resort, khách sạn, các công ty truyền thông, sự kiện…bao gồm:

  • Giám đốc kinh doanh thể thao
  • Chuyên viên tổ chức sự kiện
  • Chuyên viên kinh doanh sự kiện – hội nghị – hội thảo
  • Chuyên viên nghiên cứu thị trường thể thao
  • Chuyên viên đàm phán tài trợ
  • Chuyên viên quản lý phòng GYM
  • Chuyên viên thiết kế, quản lý chương trình thể thao giải trí
  • Chuyên viên quản lý du lịch thể thao, quản lý khu thể thao ở khách sạn và Resort
  • Chuyên viên quản lý bán hàng thể thao
  • Chuyên viên quản lý công trình thể thao, quản lý CLB thể thao ở trường quốc tế và trường đại học