Tổng quan về chương trình đào tạo

   Khoa Khoa học thể thao

   Chuyên ngành: Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện

1.TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH:

1.1. Giới thiệu ngành

  Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện tại khoa Khoa học thể thao – Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo chuẩn kiến thức của đại học TOP 100 thế giới (theo THE).

   Với hơn 30% môn học chuyên ngành được dạy bằng Tiếng Anh; chương trình có tính thực tiễn cao với 4 học phần thực tập và hơn 50% môn học chuyên ngành gắn liền thực hành thông qua học tập tại các Câu lạc bộ, doanh nghiệp sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng vững vàng khi ra Trường. Giáo trình môn học cập nhật mới nhất về xu hướng kinh doanh - tiếp thị, tổ chức các sự kiện thể thao, lễ hội... của thế giới, sinh viên khi ra trường không chỉ có đủ năng lực quản lý, tổ chức và hoạt động trong ngành thể thao nói riêng mà còn trong lĩnh vực tổ chức các loại sự kiện nói chung.

   Với điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, sinh viên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện được trực tiếp tham gia điều hành hoạt động các câu lạc bộ thể thao, tổ chức các sự kiện lễ hội và sự kiện thể thao lớn trong và ngoài trường: như giải Futsal Châu Á 2014, giải bóng đá Sinh viên toàn quốc 2015, giải Muay Thái toàn quốc 2016, giải bóng đá Sinh viên toàn thành 2017, giải Marathon quốc tế 2018, giải TDT colour run 2018 - 7000 sinh viên tham gia, đại nhạc hội EDM 2018 - 500 sinh viên tham gia, hội thảo quốc tế ICSS 2019, ....

   Trong 4 năm học, sinh viên trải qua 4 kỳ thực tập thực tế tại hơn 50 doanh nghiệp thân hữu trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, truyền thông, kinh doanh, các liên đoàn hiệp hội thể thao, sinh viên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện được trực tiếp tham gia các công việc như một nhân viên thực thụ. Qua đó, sinh viên có cơ hội ứng dụng những kiến thức chuyên ngành vào điều kiện thực tế, tích lũy và học hỏi thêm những kỹ năng làm việc hiệu quả.

1.2. Triển vọng nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp sẽ tìm thấy nhiều vị trí, cơ hội việc làm hấp dẫn trong các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội thể thao các cấp hay resort, khách sạn, các công ty truyền thông, sự kiện…bao gồm:

 • Giám đốc kinh doanh thể thao
 • Chuyên viên tổ chức sự kiện
 • Chuyên viên kinh doanh sự kiện – hội nghị – hội thảo
 • Chuyên viên nghiên cứu thị trường thể thao
 • Chuyên viên đàm phán tài trợ
 • Chuyên viên quản lý phòng GYM
 • Chuyên viên thiết kế, quản lý chương trình thể thao giải trí
 • Chuyên viên quản lý du lịch thể thao, quản lý khu thể thao ở khách sạn và Resort
 • Chuyên viên quản lý bán hàng thể thao
 • Chuyên viên quản lý công trình thể thao, quản lý CLB thể thao ở trường quốc tế và trường đại học

1.3. Các điểm nổi bật của chương trình đào tạo

   Ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện của Khoa Khoa học thể thao – trường Đại học Tôn Đức Thắng đã xây dựng ngành học với 6 chuẩn quốc tế về chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ hội học tập và thực tập, môi trường học tập và nghiên cứu, cơ sở vật chất và các mối quan hệ quốc tế.

   Thông qua, 4 kỳ thực tập nghề nghiệp, 50% các môn học mang tính thực tế cao, tham gia tổ chức các sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế, nhận học bổng nước ngoài, học tập với các giảng viên chuyên gia quốc tế, sinh viên sau khi ra trường hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất từ những nhà tuyển dụng quốc tế.

2. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.

   Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ & năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

   Chuẩn đầu ra được Trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên Website.

   >> CĐR2015, CĐR2018

 • ELO1: Vận dụng (applying) các kiến thức về thế giới quan và nhân sinh quan, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước VN vào các hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh thể thao và TCSK.
 • ELO2: Áp dụng (applying) các kiến thức về nghiên cứu khoa học để phân tích và đánh giá các vấn đề trong lĩnh vực thể thao và sự kiện.
 • ELO3: Sử dụng (using) tốt ngoại ngữ  (IELTS 5.0 hoặc tương đương) và kỹ năng thực hành tin học (MOS 750) để làm việc trong môi trường quốc tế.
 • ELO4: Thể hiện (displaying) đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, tinh thần phụng sự tổ quốc, tư duy phản biện sáng tạo và khả năng tự đào tạo để thành công bền vững trong tương lai.
 • ELO5: Xây dựng (creating) kế hoạch quy trình tuyển dụng, đinh hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho nền công nghịêp thể thao.
 • ELO6: Thể hiện (demonstrating) khả năng dự đoán và phân tích tài chính của một đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp thể thao thông qua các đặc điểm và nội dung của kinh tế thể thao và nguyên tắc của quản lý tài chính.
 • ELO7: Quản lý điều hành (operating) các thành phần đặc trưng (cơ sở vật chất, trang thiết bị, loại hình hoạt động,…) của một công trình thể thao để mang lại hiệu quả sử dung cao nhất.
 • ELO8: Tổ chức (organizing) các hoạt động marketing cho tổ chức và doanh nghiệp thể thao thông qua việc vận dung các nguyên lý và công cụ marketing vào thực tiễn quản trị.
 • ELO9: Thể hiện (demonstrating) khả năng tập luyện (ít nhất 5 môn thể thao) và tổ chức giải đấu thể thao theo tiêu chuẩn của Liên đoàn, Hiệp hội thể thao thông qua các kiến thức về đặc điểm và luật thi đấu.
 • ELO10: Vận dụng (applying) các kiến thức về quản trị và kỹ năng chuyên môn để tổ chức các loại hình sự kiện: thể thao, văn hoá, xã hội, giải trí,...

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

   Ngành : Quản lý thể dục thể thao -mã ngành: 7810301

   Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn

   Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.

   Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình TOP 100 được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

   Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.

   Link: https://fss.tdtu.edu.vn/kdtt-su-kien/chuong-trinh-dao-tao