Các môn học chuyên ngành

CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC

1. Kinh tế vi mô

2. Kinh tế vĩ mô

3 Nguyên ký kế toán

4. Nguyên lý marketing

5. Giới thiệu ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện

6. Khía cạnh pháp lý trong thể thao

7. Đạo đức thể thao

8. Lịch sử và xã hội học thể thao

9. Quản lý thể thao đại cương

10. Quản trị nguồn nhân lực thể thao

11. Kinh tế học thể thao

12. Tài chính thể thao

13. Quản lý kinh doanh thể thao

14. Quản lý bán hàng trong nền công nghiệp thể thao

15. Quản lý CLB thể thao

16. Hành vi tổ chức trong thể thao

17. Tiếp thị và tài trợ thể thao

18. Hành vi người tiêu dùng trong thể thao

19. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản lý thể thao

20. Quản lý tổ chức sự kiện

21. Quản lý tổ chức sự kiện thể thao

22. Quản lý sự kiện xã hội

23. Thiết kế và trang trí sự kiện

24. Học phần thực tập nghề nghiệp 1

25. Học phần thực tập nghề nghiệp 2

26. Học phần thực tập nghề nghiệp 3

CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN

27. Hệ thống tổ chức và đặc điểm môn thể thao dưới nước

28. Hệ thống tổ chức và đặc điểm môn bóng

29. Hệ thống tổ chức và đặc điểm môn võ

30. Hệ thống tổ chức và đặc điểm môn thể dục

31. Hệ thống tổ chức và đặc điểm môn điền kinh

32. Hệ thống tổ chức và đặc điểm môn có vợt

33. Thể thao giải trí

34. Du lịch thể thao

35. Truyền thông thể thao

36. Quan hệ công chúng thể thao

37. Chiến lược thương hiệu và chiến dịch quảng bá

38. Tiếp thị sự kiện

39. Chiến lược của các tổ chức thể thao

40. Quản lý công trình thể thao

HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

41. Học phần tập sự nghề nghiệp

42. Khoá luận tốt nghiệp hoặc tương đương