Cử nhân Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện

CỬ NHÂN KINH DOANH THỂ THAO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Chương trình Cử nhân kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết nhất để làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện như: kinh doanh các sản phẩm thể thao; phát triển kinh doanh câu lạc bộ thể thao; phát triển kinh doanh du lịch thể thao và thể thao giải trí;  tổ chức các loại sự kiện doanh nghiệp, cá nhân, lễ hội...thông qua các môn học mang tính thực hành cao, phân tích các tình huống thực tế, các học phần thực tập nghề nghiệp và tham gia các dự án cùng với đội ngũ giảng viên, giáo sư và chuyên gia nước ngoài hàng đầu trong lĩnh vực.

Sau khi tốt nghiệp, Sinh viên có thể làm việc ở các doanh nghiệp, tập đoàn thể thao; các cơ quan truyền thông thể thao; các công ty tổ chức sự kiện trong và ngoài nước; Ủy ban Olympic, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch; Sở Văn hóa thể thao du lịch; các liên đoàn, hiệp hội thể thao; hoặc có thể học cao hơn trong các lĩnh vực kinh tế, truyền thông, quản trị,..

Tổ chức giải thể thao chuyên nghiệp
Sinh viên Khoa Khoa học thể thao thường xuyên tổ chức các giải thể thao chuyên nghiệp