Vũ Thị Trang

vtt

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

   - Cử nhân chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Đại học Lao động- xã hội

VỊ TRÍ CÔNG TÁC: Giáo vụ

LIÊN HỆ

    - Email: vuthitrang@tdt.edu.vn

    - Phòng 107, nhà thi đấu- Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19, Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM.

Tải CV taị đây.