TS. Sakchai Pitakwong

TIẾN SĨ SAKCHAI PITAKWONG- GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC THỂ THAO

SAK

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Tiến sĩ Quản lý thể thao- Đại học Chulalongkorn- Thái Lan ( top 1 Thái Lan, top 60 Châu Á)

- Người sáng lập chương trình Cao học Quản lý thể thao cho Trường đại học Mahidol, Thái Lan.

- Có nhiều bài báo trên các tạp chí danh tiếng.

- Đã tham gia, chủ trì và là Trưởng ban tổ chức nhiều hội thảo quốc tế.

VỊ TRÍ CÔNG TÁC

- Giảng viên Khoa Khoa học thể thao - Đại học Tôn Đức Thắng.

- Trưởng Khoa Khoa học thể thao- Đại học Burapha, Thái Lan

- Nguyên Tổng thư ký Liên đoàn Bơi lội Thái Lan.

CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY

- Cử nhân: Hệ thống tổ chức và đặc điểm các môn thể thao dưới nước, Hành vi người tiêu dùng thể thao, Quan hệ công chúng thể thao, Chiến lược thương hiệu và chiến dịch quảng bá, Hành vi tổ chức trong thể thao...

- Thạc sĩ:  Báo cáo chuyên đề quản lý thể thao, Chuyên đề về hành vi người tiêu dùng thể thao, Chuyên đề về truyền thông thể thao, Chuyên đề về quản lý câu lạc bộ thể thao

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Hành vi người tiêu dùng, Xây dựng thương hiệu,  Mô hình và chiến lược quản lý trong doanh nghiệp, Quan hệ công chúng thể thao

LIÊN HỆ

Email:  sakchaip@hotmail.com

            fss.buu@go.buu.ac.th

Ảnh