TS. Nguyễn Sĩ Hà

TIẾN SĨ NGUYỄN SĨ HÀ- TRƯỞNG BỘ MÔN QUẢN LÝ THỂ THAO

thayha.jpg

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Tiến sĩ Quản lý thể thao tại  Đại học Thể dục thể thao Kiev- Nga.

VỊ TRÍ CÔNG TÁC

- Trưởng bộ môn Quản lý thể thao,  Khoa Khoa học thể thao- Đại học Tôn Đức Thắng.

- Nguyên Tổng biên tập Nhà Xuất Bản thể thao. 

CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY

- Cử nhân: Lịch sử và xã hội học thể thao, Kinh tế học thể thao, Truyền thông thể thao, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản lý thể thao

- Thạc sĩ: Phương pháp Nghiên cứu khoa học nâng cao, Báo cáo chuyên đề quản lý thể thao, Truyền thông thể thao, Kinh tế thể thao, Chuyên đề về tài chính thể thao

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Xã hội học thể thao, Kinh tế học thể thao, Truyền thông thể thao..

LIÊN HỆ

Email: nguyensiha@tdtu.edu.vn

Phòng 107, Nhà thi đấu thể thao- Đại học Tôn Đức Thắng

19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM