TS. Lim Boon Hoi

TIẾN SĨ LIM BOON HOI, GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC THỂ THAO

LIM

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Tiến sĩ Quản lý thể thao

- Đã tham gia nhiều hội thảo quốc tế, và có nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí nổi tiếng.

VỊ TRÍ CÔNG TÁC

- Giảng viên Khoa Khoa học thể thao - Đại học Tôn Đức Thắng.

- Giảng viên Đại học Malaya, Malaysia

- Thành viên Hiệp hội tâm lý thể thao Malaysia.

- Nguyên Giám đốc Trung tâm thể thao Đại học Malaya, Malaysia.

CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY

- Cử nhân: Quản lý công trình thể thao, Hành vi người tiêu dùng thể thao, Quan hệ công chúng thể thao, Quản lý câu lạc bộ thể thao

- Thạc sĩ: Báo cáo chuyên đề quản lý thể thao, Chuyên đề về quản lý công trình thể thao, Chuyên đề về hành vi người tiêu dùng thể thao, Chuyên đề về quản lý câu lạc bộ thể thao

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Hành vi người tiêu dùng, Quản lý câu lạc bộ, công trình thể thao, Quan hệ công chúng thể thao

LIÊN HỆ

Ảnh