ThS. Nguyễn Văn Bắc, Trưởng khoa

Chức vụ
Trưởng khoa

THẠC SĨ NGUYỄN VĂN BẮC - TRƯỞNG KHOA KHOA HỌC THỂ THAO

thayBac.jpg

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

- Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý và Kinh tế, Đại học Tomas Bata- Cộng hoà Séc.

- Thạc sĩ Huấn luyện thể thao- Đại học Thể dục thể thao TPHCM.

VỊ TRÍ CÔNG TÁC

- Trưởng Khoa- Khoa Khoa học thể thao- Đại học Tôn Đức Thắng.

- Trưởng phòng Công tác HSSV- Đại học Tôn Đức Thắng

- Trọng tài võ thuật quốc tế.

- Nguyên Huấn luyện viên đội tuyển Muay quốc gia.

CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY

- Cử nhân: Quản lý kinh doanh trong thể thao, Quản lý bán hàng trong thể thao, Tài chính thể thao, Kinh tế thể thao

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Quản lý kinh doanh, Tài chính, Kinh tế, Mô hình quản lý và kinh doanh, Chiến lược quản lý và kinh doanh

LIÊN HỆ

Email: nguyenvanbac@tdtu.edu.vn

Phòng A003, Đại học Tôn Đức Thắng

19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM

Ảnh