ThS. Hoàng Thị Thu Hà

Chức vụ
Giảng viên

coha.jpg

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

    - Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh Đại học Mở TPHCM

    - Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị- Phát triển, Học viện Quản trị Châu Á- Philipines

    - Cử nhân Kinh tế thương nghiệp- Đại học Kinh tế TPHCM

VỊ TRÍ CÔNG TÁC: Giảng viên Khoa Khoa học thể thao

CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH: Du lịch thể thao, Đàm phán và thương lượng, Giao tiếp và ứng xử trong kinh doanh, Hành vi tổ chức trong thể thao, Chiến lược của các tổ chức thể thao, Quản trị nguồn nhân lực thể thao,...

LIÊN HỆ

    - Email: hoangthithuha@tdtu.edu.vn

    - Phòng 107, Nhà thi đấu thể thao- Đại học Tôn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM 

Tải CV tại đây

Ảnh