PGS. Wang Chien Hsin

 

wangchienhsin

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Phó giáo sư, tiến sĩ Quản lý thể thao- Đại học Northern Colorado Hoa Kỳ

- Có hơn nhiều công trình nghiên cứu trên các tạp chí danh tiếng, danh mục tạp chí ISI, SSCI

VỊ TRÍ CÔNG TÁC: Giáo sư đỡ đầu Khoa Khoa học thể thao

CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Quản lý tổ chức sự kiện, Quản trị nguồn nhân lực thể thao, Quản lý công trình thể thao, Truyền thông thể thao, Quản lý sự kiện xã hội, Quản lý tổ chức sự kiện thể thao, Chuyên đề về quản lý công trình thể thao, Chuyên đề về phương tiện truyền thông thể thao, Chuyên đề về quản lý sự kiện xã hội, Chuyên đề về quản lý tổ chức sự kiện thể thao, Chuyên đề về lãnh đạo và quản lý trong thể thao,...

LIÊN HỆ

Email: jasonwang166@gmail.com

Số 16, Sec 1, Shuang-Shih Rd., Taichung, Taiwan, 40404 ROC

Tải CV tại đây.

Ảnh