PGS. Wanchai Boonrod

PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ WANCHAI BOONROD, GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC THỂ THAO

WANCHAI

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Tiến sĩ Quản lý thể thao- Đại học Chulalongkorn- Thái Lan

- Có hơn nhiều công trình nghiên cứu trên các tạp chí danh tiếng.

- Thành viên Ban tổ chức Hội thảo quốc tế về thể thao suốt nhiều năm liền.

VỊ TRÍ CÔNG TÁC

- Giảng viên Khoa Khoa học thể thao - Đại học Tôn Đức Thắng.

- Trưởng Khoa Khoa học thể thao- Đại học Chulalongkorn ( top 1 Thái Lan, top 60 Châu Á)

CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY

- Cử nhân: Quản lý thể thao, Kinh tế thể thao, Chiến lược của các tổ chức thể thao, Quản trị nguồn nhân lực thể thao

- Thạc sĩ: Quản lý thể thao, Báo cáo chuyên đề quản lý thể thao, Kinh tế thể thao, Quản trị nguồn nhân lực thể thao

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Quản lý và kinh doanh thể thao- công trình thể thao, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý tổ chức sự kiện- sự kiện thể thao

LIÊN HỆ

E-mail: wanchai.b@chula.ac.th

Phone: (office) 66 2 2181005 (mobile) 66 81 6588839

Ảnh