PGS. Nopporn Tasnaina

PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ NOPPORN TASNAINA- GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC THỂ THAO

NOPPORN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Tiến sĩ Quản lý thể thao- Đại học Chulalongkorn- Thái Lan ( top 1 Thái Lan, top 60 Châu Á)

- Người sáng lập chương trình Cao học Quản lý thể thao cho Trường đại học Mahidol, Thái Lan.

VỊ TRÍ CÔNG TÁC

- Giảng viên Khoa Khoa học thể thao - Đại học Tôn Đức Thắng.

- Chuyên gia, cố vấn khoa học về chuyên ngành Quản lý thể thao cho Khoa Khoa học thể thao- Đại học Burapha, Thái Lan

- Nguyên Giám đốc Trung tâm thể thao và sức khoẻ - Trường Đại học Walailak, Thái Lan.

CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY

- Cử nhân: Quản lý thể thao đại cương, Quản lý Câu lạc bộ thể thao, Quản lý công trình thể thao, Chiến lược của các tổ chức thể thao, Quản trị nguồn nhân lực thể thao

- Thạc sĩ: Quản lý thể thao, Quản trị nguồn nhân lực thể thao, Báo cáo chuyên đề quản lý thể thao, Chuyên đề về quản lý câu lạc bộ thể thao, Chuyên đề về quản lý công trình thể thao, Quản lý và lãnh đạo trong thể thao.

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Quản lý và kinh doanh công trình thể thao, Quản lý câu lạc bộ thể thao, Kế hoạch phát triển của các tổ chức thể thao.

LIÊN HỆ

Ảnh