PGS. Huang Yen Hsiang

 

huang

 TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Phó giáo sự, tiến sĩ chuyên ngành Quản lý thể thao Học viện thể thao Hoa Kỳ.

- Có hơn nhiều công trình nghiên cứu trên các tạp chí danh tiếng, danh mục tạp chí ISI, SSCI.

- Tham dự ban tổ chức và diễn giả chính cho nhiều hội thảo quốc tế

VỊ TRÍ CÔNG TÁC: Giáo sư đỡ đầu Khoa Khoa học thể thao

CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Quản lý thể thao, Truyền thông thể thao, Hành vi người tiêu dùng thể thao, Quản lý câu lạc bộ thể thao, Quản lý tổ chức sự kiện, Quản lý tổ chức sự kiện thể thao, Thiết kế và trang trí sự kiện, Chuyên đề về hành vi người tiêu dùng thể thao, Chuyên đề về quản lý câu lạc bộ thể thao, Chuyên đề về phương tiện truyền thông thể thao, Chuyên đề về thiết kế và trang trí sự kiện...

LIÊN HỆ

Email: tucker166@yahoo.com.tw

Số 16, Sec 1, Shuang-Shih Rd., Taichung, Taiwan, 40404 ROC

Tải CV tại đây

Ảnh