GS. Wu Cheng Lung

 

WU

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

    - Giáo sư, tiến sĩ quản lý thể thao giải trí biển- Đại học bang Oklahoma, Hoa Kỳ.

    - Có nhiều bằng cấp và chứng chỉ quốc tế về du lịch và giải trí biển

    - Có nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí danh tiếng trong và ngoài nước

VỊ TRÍ CÔNG TÁC: Giảng viên Khoa Khoa học thể thao

CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Quản lý giải trí biển, hành vi giải trí, du lịch thể thao, quản lý du lịch và thể thao giải trí biển, các hoạt động dưới nước và nguồn tài nguyên du lịch, bóng chuyền, bóng ném bãi biển,...

LIÊN HỆ

    - Email: jerrywu@gms.npu.edu.tw

    - Địa chỉ: 104-2 WenKuang Rd. Makung, Penghu, 88006 Taiwan R.O.C.

Tải Cv tại đây.

Ảnh