GS. Lin Wen Long

 

lin

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Tiến sĩ Quản lý thể thao- Học viện thể thao Hoa Kỳ

- Có hơn 100 công trình nghiên cứu trên các tạp chí danh tiếng, danh mục tạp chí ISI

- Có hơn 30 dự án về quản lý thể thao, du lịch thể thao, huấn luyện tổng giá trị hơn 3.5 triệu USD.

VỊ TRÍ CÔNG TÁC: Giáo sư đỡ đầu Khoa Khoa học thể thao - Đại học Tôn Đức Thắng.

CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH: Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý thể thao, Quản trị nguồn nhân lực thể thao, Quản lý công trình thể thao, Du lịch thể thao, Tiếp thị và tài trợ thể thao, Thống kê ứng dụng nâng cao, Chuyên đề về quản lý công trình thể thao, Chuyên đề về du lịch thể thao

LIÊN HỆ

Email: marklintw@yahoo.com.tw

Số 16, Sec 1, Shuang-Shih Rd., Taichung, Taiwan, 40404 ROC

Tải CV tại đây

Ảnh