GS. Lin Fang Tsan

GIÁO SƯ, TIẾN SĨ LIN FANG TSAN- GIÁO SƯ ĐỠ ĐẦU KHOA KHOA HỌC THỂ THAO

ling

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Tiến sĩ Quản lý kinh tế- Đại học Khoa học công nghệ quốc lập Đài Loan.

- Có nhiều công trình nghiên cứu trên các tạp chí danh tiếng, danh mục tạp chí ISI

- Tham dự và là diễn giả chính, thành viên ban tổ chức cho nhiều hội thảo quốc tế.

VỊ TRÍ CÔNG TÁC

- Giáo sư đỡ đầu Khoa Khoa học thể thao - Đại học Tôn Đức Thắng.

- Trưởng Phòng Đào tạo- Đại học Thể dục thể thao quốc lập Đài Loan.

CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY

- Cử nhân: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản lý thể thao,  Tiếp thị và tài trợ thể thao

- Thạc sĩ: Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao, Thống kê ứng dụng nâng cao, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản lý thể thao, Chuyên đề về tiếp thị và tài trợ thể thao

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Kinh tế, tài chính, Quản lý kinh doanh, Mô hình và chiến lược quản lý,  Các yếu tố tác động và mô hình doanh nghiệp

LIÊN HỆ

Email: ftling@gmail.com

Số 16, Sec 1, Shuang-Shih Rd., Taichung, Taiwan, 40404 ROC

Ảnh