GS. Huang Chin Huang

 

HUANG

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Giáo sư, tiến sĩ Kinh tế ứng dụng.

- Có hơn 100 công trình nghiên cứu trên các tạp chí danh tiếng, danh mục tạp chí ISI

VỊ TRÍ CÔNG TÁC: Giáo sư đỡ đầu Khoa Khoa học thể thao

CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Quản lý thể thao đại cương, Kinh tế thể thao, Hành vi người tiêu dùng, Tiếp thị và tài trợ thể thao, Tài chính thể thao, Báo cáo chuyên đề quản lý thể thao, Chuyên đề về hành vi người tiêu dùng thể thao, Chuyên đề về tiếp thị và tài trợ thể thao, Chuyên đề về tài chính thể thao,...

LIÊN HỆ

Email: hch5@ntus.edu.tw

Số 16, Sec 1, Shuang-Shih Rd., Taichung, Taiwan, 40404 ROC

Tải CV tại đây

Ảnh