Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ NHÂN SỰ KHOA KHOC HỌC THỂ THAO

Khoa Khoa học thể thao- Trường Đại học Tôn Đức Thắng gồm 3 bộ phận: Bộ môn Quản lý thể thao ( QLTT), bộ môn Giáo dục thể chất (GDTC), bộ phận hành chính.

thayBac.jpg

IMG_2002.JPG

thayha.jpg

thayphat.jpg

hchmllsfhyhwchwwcnpsklbhhccw

coha.jpg

thaynghia.jpg

thayKhoa.jpg

cona.jpg

thaylong.jpg

thaysy.jpg

thayvuong.jpg

vtt