Gym- Thể dục thể hình

1. THÔNG TIN CHUNG MÔN HỌC

    - Tên môn học: Giáo dục thể chất 1- Thể hình Fitness

    - Mã môn học

    - Số tín chỉ: 1(1,1), 45 tiết

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

    - Kiến thức:

        + Nắm được những kiến thức khái quát về lịch sử hình thành và phát triển môn thể dục nói chung và môn Fitness  nói riêng.

        + Ghi nhớ và hiểu rõ các kỹ thuật cơ bản môn Fitness, nội dung và cấu trúc của một bài tập Fitness, luật thi đấu của môn Fitness, cũng như phương pháp phòng chống chấn thương có thể giúp cho sinh viên có thể phòng tránh chấn thương khi tham gia các hoạt động thể thao.

        + Sau khi học xong người học có thể tự tập, nâng cao lượng vận động và phát triển hình thể của bản thân. 

    - Kỹ năng tác nghiệp:

        + Sinh viên có thể tự tập chuỗi bài tập cơ bản cho cá nhân.

        + Sử dụng được các thiết bị máy tập, dụng cụ tập cơ bản của môn Fitness.

        + Thực hiện được các bài tập cơ bản với máy tập, dụng cụ và tay không.

3. NỘI DUNG MÔN HỌC

    - Lý thuyết: 

        + Giới thiệu khái quát về môn thể dục, lịch sử hình thành và phát triển môn Fitness.

        + Những kiến thức chung về môn Fitness: Thế nào là Fitness, tiêu chí của Fitness, đặc điểm của môn Fitness.

        + Những hiểu biết cơ bản về môn Fitness: Các nhóm cơ và nguyên tắc phát triển cơ bắp. Hệ vận động, hệ vận chuyển Oxy, dinh dưỡng trong tập luyện môn Fitness.

        + Các kỹ thuật động tác cơ bản của môn Fitness.

        + Lập chương trình bài tập và tập luyện môn Fitness.

        + Luật thi đấu môn Thể Hình - Fitness tại Việt Nam.

        + Vệ sinh học và chấn thương thể thao: Nguyên nhân – xử trí – phòng ngừa.

    - Thực hành: 

        + Hướng dẫn sử dụng được các thiết bị máy tập, dụng cụ tập cơ bản của môn Fitness.

        + Thực hiện bài khởi động chung, chuyên môn, căng cơ, thả lỏng trong môn Fitness.

        + Thực hiện các kỹ thuật động tác cơ bản của môn Fitness.

        + Lập chương trình bài tập và tập luyện cá nhân.

        + Các bài tập bổ trợ kỹ thuật và phát triển thể lực chuyên môn Fitness.

4. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

    - Đánh giá quá trình (20%): Bài tập nhỏ, vấn đáp trên lớp

    - Kiểm tra giữa kỳ (30%): Thực hành

    - Kiểm tra cuối kỳ (50%): Thực hành