Bơi lội

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC

    - Tên môn học: Giáo dục thể chất Bơi lội

    - Mã môn học: D01001

    - Số tín chỉ : 2 (1,1), 45 tiết

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

    - Kiến thức: Môn học nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên biết khái quát cơ bản về môn bơi lội, lịch sử hình thành và phát triển, nguyên lý vận động của cơ thể trong môi trường nước và nguyên lý kỹ thuật cơ bản của bơi ếch, lợi ích tác dụng của môn bơi lội, luật bơi lội.

    - Kỹ năng: Biết bơi Ếch đúng kỹ thuật, phát triển các tố chất thể lực, đứng nước, biết phương pháp cứu đuối và an toàn dưới nước để vận dụng thành kỹ năng trong cuộc sống. 

3. NỘI DUNG MÔN HỌC

    - Lý thuyết:  Giới thiệu khái quát về môn bơi lội (lịch sử ra đời, sự hình thành, phát triển của môn bơi lội trên thế giới và ở Việt Nam; Lợi ích khi tập luyện môn bơi lội; Nguyên lý vận động trong môi trường nước; Kỹ thuật bơi Ếch; Một số điều luật cơ bản môn bơi lội; Một số kỹ năng cứu đuối, sơ cấp cứu khi ngạt nước.

    - Thực hành: Biết kỹ thuật bơi Ếch; Đứng nước, xuất phát, xoay vòng; Phương pháp cứu đuối và an toàn dưới nước;  Bài tập phát triển thể lực

4. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ       

    - Đánh giá quá trình (20%): Bài tập nhỏ, vấn đáp trên lớp

    - Kiểm tra giữa kỳ (30%): Thực hành- Kỹ thuật động tác chân ếch

    - Kiểm tra cuối kỳ (50%): Thực hành- Bơi ếch và đứng nước

1
Các bạn sinh viên khởi động trước khi xuống bơi
2
Các bạn sinh viên tập luyện dưới hồ