International exchange program

At present, the Faculty of Sports Science has been organizing four programs of exchanging and exchanging international students, including:

1. Exchange program on culture and sports.

ss1
Tổ chức tuần lễ giao lưu văn hoá với trường Đại học Soon Chun Hyang, Hàn Quốc

 

lh
Tổ chức sự kiện liên hoan võ thuật quốc tế
ff
Tổ chức giao lưu thi đấu thể thao với trường Fair Field- Singapore

   2. Internship programs, internships for international students.

mfu
Tiếp nhận sinh viên trường Mae Fah Lung đến thực tập tốt nghiệp

    3. One semester exchange program: with 8 subjects, 20 credits. In addition, international students also learn more sports, culture, experience at the school has the top learning in Vietnam, ...

EXCHANGE PROGRAM COURSES

No.

Course

Cr

1

Event management

3

2

Sport tourism

2

3

Introduction to sport management

3

4

Human resource management in sport

2

5

Sport event management

3

6

Sport facility management

2

7

Sport marketing and sponsorship

3

8

Internship

2

 

Total

20

   4. Chương trình summer camp: được thiết kế cho những nhóm sinh viên muốn học tập, tham quan tìm hiểu về nền văn hoá Việt Nam. Chương trình đa dạng với nhiều sự kết hợp giữa nét văn hoá truyền thống và sở thích của các bạn sinh viên quốc tế.

 

smc
Chương trình summer camp 2017