Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế

    Hiện nay, Khoa Khoa học thể thao đã và đang tổ chức các 4 chương trình giao lưu, trao đổi sinh viên quốc tế bao gồm: 

    1. Chương trình trao đổi giao lưu văn hoá, thể thao.

ss1
Tổ chức tuần lễ giao lưu văn hoá với trường Đại học Soon Chun Hyang, Hàn Quốc

 

lh
Tổ chức sự kiện liên hoan võ thuật quốc tế
ff
Tổ chức giao lưu thi đấu thể thao với trường Fair Field- Singapore

    2. Chương trình thực tập thực tế, thực tập nghề nghiệp cho các sinh viên quốc tế.

mfu
Tiếp nhận sinh viên trường Mae Fah Lung đến thực tập tốt nghiệp

    3. Chương trình học tập trao đổi 1 học kỳ : với 8 môn học, 20 tín chỉ. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên quốc tế còn được học thêm các môn thể thao, văn hoá, trải nghiệm ở ngôi trường có điều kiện học tập hàng đầu Việt Nam,...

EXCHANGE PROGRAM COURSES

No.

Course

Cr

1

Event management

3

2

Sport tourism

2

3

Introduction to sport management

3

4

Human resource management in sport

2

5

Sport event management

3

6

Sport facility management

2

7

Sport marketing and sponsorship

3

8

Internship

2

 

Total

20

   4. Chương trình summer camp: được thiết kế cho những nhóm sinh viên muốn học tập, tham quan tìm hiểu về nền văn hoá Việt Nam. Chương trình đa dạng với nhiều sự kết hợp giữa nét văn hoá truyền thống và sở thích của các bạn sinh viên quốc tế.

 

smc
Chương trình summer camp 2017